rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konferencja podsumowująca projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Marki zaprasza mieszkańców, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe, dziennikarzy oraz działaczy samorządowych do udziału w konferencji podsumowującej projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udział w konferencji jest nieodpłatny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Konferencja stanowi podsumowanie procesu opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025. Konferencja będzie platformą wymiany doświadczeń zespołu tworzącego program rewitalizacji i zaproszonych do jej współprowadzenia praktyków działań rewitalizacyjnych z organizacji pozarządowych. Zestawione zostaną doświadczenia zespołu tworzącego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta na lata 2016-2025 z dobrymi praktykami ekspertów działających w organizacjach pozarządowych zajmujących się na co dzień tematyką rewitalizacji. Pozarządowi eksperci w szczególności przedstawią przykładowe działania ukazujące  aspekt społeczny działań rewitalizacyjnych w środowiskach lokalnych.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada br. w godzinach 11.00-15.00 na terenie: Centrum konferencyjno-bankietowego Park na Wojskiego zlokalizowanego przy ul. Wojskiego 4 w Markach.

Godzina

Punkt programu

11.00 - 11.15

Przywitanie uczestników konferencji

11.16 – 12-45

Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych

 • ·         omówienie metodologii badania i przedstawienie wniosków
  w kontekście wyznaczenia obszarów zdegradowanych
  (Autor LPRGMM - Witold Skorulski);
 • ·         podejścia metodologiczne w diagnozie obszarów  zdegradowanych (Praktyk rewitalizacji - Bohdan Skrzypczak).

Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek:

 • ·         wskazanie zakresów i charakterystyki obszarów rewitalizacji
  (Autor LPRGMM - Witold Skorulski);
 • ·         LPRGMM na lata 2016-2025 na tle programów innych gmin
  w Polsce (Praktyk rewitalizacji - Bohdan Skrzypczak).

12.46-13.00

Przerwa kawowa

13.01-14.30

Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025

 • ·         omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu (Koordynator projektu - Tomasz Jakóbczak);
 • ·         społeczne aspekty rewitalizacji (Praktyk rewitalizacji - Ewelina Bartosik).

Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025:

 • ·         przedstawienie projektów komplementarnych wobec zadań LPRGMM (Ekspert UM Marki - Michał Babicki);
 • ·         dobre praktyki projektów rewitalizacyjnych (Praktyk rewitalizacji - Ewelina Bartosik).

14.31-15.00

Podsumowanie konferencji:

 • ·         pytania uczestników (Koordynator projektu, Autor LPRGMM, Ekspert UM Marki, Praktycy rewitalizacji)

 Prezentacje z konferencji podsumowującej:

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/prezentacja_konferencja_podsumowujaca_cz1.pdf

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/prezentacja_konferencja_podsumowujaca_cz2.pdf

Środa, 23 listopada 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa