rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwiera się droga do zdobycia pieniędzy z UE na rewitalizację.

Po kilkunastu miesiącach prac mamy gotowy projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2020”. Nieprzypadkowo używamy słowa „mamy”. Dokument, który jest swoistym zwierciadłem lokalnych bolączek, powstawał przy udziale mieszkańców, stowarzyszeń, jednostek samorządowych i pracowników urzędu miasta. To swoista mapa drogowa zmian, które w kolejnych latach chcemy wprowadzić na terenie pięciu obszarów miasta (szczegóły na stronie rewitalizacja.marki.pl).

- Marki – włącz się. Takie jest nasze hasło. Dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy brali udział w warsztatach, konsultacjach, wypełniali ankiety, mogliśmy postawić diagnozę i poszukać leku na społeczne, gospodarcze czy środowiskowe problemy. Ten dokument porządkuje myślenie o zmianie w mieście, jest swoistą mapą drogową tego, co możemy zrobić, aby poprawić sytuację zdegradowanych terenów – mówi Tomasz Jakóbczak, który z ramienia ratusza pilotował przygotowanie projektu programu rewitalizacji.

Co ważne, rewitalizacja nie oznacza wyłącznie inwestowania w tzw. twarde projekty (np. modernizację budynków). To także oferta działań o charakterze społecznym. Przykładem jest propozycja Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. MOK chce wyjść z ofertą kulturalną poza własne mury i po sąsiedzku trafić do mieszkańców osiedla Braci Briggs. Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej postuluje utworzenie na tym terenie placówek wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej i klubu dla rodzin.

Do najkosztowniejszych propozycji należą m.in. rewitalizacja Osiedla Briggsów (część prac jest już w toku) i Pałacyku Briggsów oraz stworzenie postulowanego przez mieszkańców centrum rekreacyjnego na Kruczku.

Wdrożenie programu jest ogromną szansą na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

- W chwili, gdy będziemy mieć już zaakceptowany program rewitalizacji, przed Markami otworzy się droga do zdobywania pieniędzy z Unii Europejskiej przeznaczonych na rewitalizację – dodaje Tomasz Jakóbczak.  

Kiedy projekt programu stanie się oficjalnie programem?

- Obecnie czekamy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącą projektu programu. Po jej uzyskaniu będzie można skierować dokument do właściwych komisji i w grudniu przyjąć na sesji Rady Miasta – podkreśla Tomasz Jakóbczak.

 WPK

Czwartek, 1 grudnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa