rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komitet Rewitalizacji powołany!

Komitet w pełnym składzie i rozpoczyna pracę.

Jest to pierwszy Komitet Rewitalizacji w historii miasta, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Miasta. Zakres jego działalności obejmuje udział w przygotowaniu dokumentów oraz projektów rewitalizacyjnych.

Poniżej Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2016 powołujące Komitet Rewitalizacyjny w mieście Marki.

Zarządzenie do pobrania: http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/zarzadzenie_nr_00502052016.pdf

Wtorek, 20 grudnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa