rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Radni zaakceptowali program rewitalizacji

Mamy mapę drogową zmian na zdegradowanych obszarach miasta.

21 grudnia Rada Miasta przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025”. Ten dokument jest mapą drogową zmian w pięciu obszarach, liczących około 4 km kw. i zamieszkałych przez ponad 6,8 tys. mieszkańców. Program powstawał przy udziale mieszkańców, stowarzyszeń, jednostek samorządowych i pracowników urzędu miasta.

- Marki – włącz się. Takie jest nasze hasło. Dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy brali udział w warsztatach, konsultacjach, wypełniali ankiety, mogliśmy postawić diagnozę i poszukać leku na społeczne, gospodarcze czy środowiskowe problemy. Ten dokument porządkuje myślenie o zmianie w mieście, jest swoistą mapą drogową tego, co możemy zrobić, aby poprawić sytuację zdegradowanych terenów – mówi Tomasz Jakóbczak, który z ramienia ratusza pilotował przygotowanie projektu programu rewitalizacji.

- Miasto już podjęło pierwsze działania rewitalizacyjne. W tym roku rozpoczęliśmy remont pierwszych trzech kamienic Briggsów, w przyszłym kolejnych pięciu. I nie chodzi jedynie o położenie ładnej elewacji, ale przede wszystkim o poprawę sytuacji mieszkańców przez dobudowanie wentylacji oraz zaizolowanie fundamentów kamienic – przypomina Jacek Orych, burmistrz Marek.

Rewitalizacja nie oznacza wyłącznie inwestowania w tzw. twarde projekty (np. modernizację budynków). To także propozycja działań o charakterze społecznym. Przykładem jest propozycja Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. MOK chce wyjść z ofertą kulturalną poza własne mury i po sąsiedzku trafić do mieszkańców osiedla Braci Briggs. Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej postuluje utworzenie spółdzielni socjalnej, która będzie prowadzić na tym obszarze jadłodajnię.

Program rewitalizacji musi jeszcze uzyskać akceptację ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- Gdy już ją otrzymamy, przed Markami otworzy się droga do zdobywania pieniędzy z Unii Europejskiej przeznaczonych na rewitalizację – dodaje Tomasz Jakóbczak.

Rada Miasta Marki w dniu 21 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę nr XXXVIII/268/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025. Uchwała i Lokalny Program Rewitalizacji są dostępne pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/px_uchwala.268.2016.pdf

Środa, 28 grudnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa