rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

I Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Marki, na dzień 9 lutego 2017 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Marki (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, Sala Obrad), zwołał I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór Prezydium Komitetu: Przewodniczącego Komitetu, Zastępcy Przewodniczącego Komitetu oraz Sekretarza Komitetu.

  2. Konsultacje zakresu zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025 w kontekście uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

  3. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.

  4. Zamknięcie posiedzenia.

Wyniki wyborów do Prezydium Komitetu oraz harmonogram jego dalszych prac zostaną opublikowane na stronach: www.marki.pl oraz www.rewitalizacja.marki.pl .

Wtorek, 7 lutego 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa