rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Relacja z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

W dniu 9 lutego 2017 r. na terenie Urzędu Miasta Marki odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 16 spośród 21 członków. W trakcie posiedzenia wybrano Prezydium Komitetu Rewitalizacji w składzie:

  • Przewodniczący Komitetu – Pan Tomasz Jakóbczak;

  • Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Pani Agnieszka Gawkowska;

  • Sekretarz Komitetu -  Pani Jolanta Buczyńska-Bobel.

Na forum Komitetu Rewitalizacji:

  • skonsultowano zakres zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025 niezbędny do wprowadzenia uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego;

  • zaproszono do udziału w trwających konsultacjach na temat modernizacji Alei Marszałka J. Piłsudskiego;

  • określono sposób wyznaczenia harmonogramu dalszych prac Komitetu Rewitalizacji.

 

W załączeniu:

Wtorek, 14 lutego 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa