rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zaproszenie na II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do przesłuchiwania się obradom i zadawania pytań podczas II Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Obrady odbędą się w dniu 23 marca 2017 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Marki (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, Sala Obrad).

Porządek obrad:

  1. Konsultacje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025 w kontekście uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

  2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.

  3. Zamknięcie posiedzenia.

Załączamy Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/marki_lpr_v_20032017.pdf

Wtorek, 21 marca 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa