rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do przesłuchiwania się obradom i zadawania pytań podczas III Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Obrady odbędą się w dniu 11 maja 2017 roku
o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Marki (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, Sala Obrad).

Porządek obrad:

  1. Konsultacje w sprawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie Rozbudowy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na potrzeby budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  2. Informacja o statusie korekt wprowadzonych do Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2025.

  3. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.

  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W załączeniu:

  1. Zaproszenie na III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/zaproszenie_iii_posiedzenie_komitetu_rewitalizacji.pdf
  2. Prezentacja III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/prezentacja_iii_posiedzenie_komitetu_rewitalizacji.pdf

 

Piątek, 21 kwietnia 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa