rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Relacja z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

W dniu 11 maja 2017 roku na terenie Urzędu Miasta Marki odbyło się III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 9 spośród 21 członków Komitetu Rewitalizacji.

Przewodniczący Tomasz Jakóbczak powitał zgromadzone osoby a następnie przedstawił następujący porządek obrad:

1. Konsultacje w sprawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie Rozbudowy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na potrzeby budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Informacja o statusie korekt wprowadzonych do Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023.

3. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Michał Babicki będący Głównym Specjalistą w Wydziale Planowania i Rozwoju UM Marki (Kierownik projektu) przedstawił szczegółowo założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie Rozbudowy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na potrzeby budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W trakcie prezentacji omówił cały przebieg planowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań infrastrukturalnych (m.in. przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, przestanki, organizacja ruchu). Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja merytoryczna, w wyniku której uzgodniono, że projekt będzie dalej procedowany w przedstawionym zakresie.

Następnie Przewodniczący przedstawił ogólnie przedstawił zakres zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 (dalej: LPRGM) w odniesieniu uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Na forum Komitetu rewitalizacji uzgodniono, że Przewodniczący w uzgodnieniu z ekspertami UM, wprowadzi zmiany do LPRGM. Przewodniczący zapytał członków Komitetu Rewitalizacji o termin kolejnego spotkania

Po konsultacjach uzgodniono, że porządek i termin obrad Komitetu zostanie ustalony w późniejszym terminie. Przewodniczący podziękował członkom Komitetu za udział w spotkaniu i następnie zamknął III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/protokol_z_iii_posiedzenia_komitetu_rewitalizacji.pdf

Środa, 24 maja 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa