rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do przesłuchiwania się obradom i zadawania pytań podczas V Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Obrady odbędą się w dniu 14 listopada 2017 roku
o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Marki (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach,
Sala Obrad).

Porządek obrad:

  1. Omówienie korekt wprowadzonych  w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 w kontekście wpisu do rejestru programów rewitalizacji.

  2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.

  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

W załączeniu:

1. Zaproszenie na V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/zaproszenie_v_posiedzenie_komitetu_rewitalizacji.pdf

2. Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/protokol_v_posiedzenie_kr.pdf  

 

Poniedziałek, 6 listopada 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa