rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Uchwała Rady Miasta Marki w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rada Miasta Marki w dniu 23 maja 2016 roku przyjęła uchwałę Nr XXVII/196/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MARKI NA LATA 2016-2025”.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w procesie opracowania „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MARKI NA LATA 2016-2025” do zgłaszania wszelkich uwag i wniosków. Zainteresowani mogą składać wnioski:

  • pisemnie, w kancelarii Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
  • ustnie do protokołu, w Wydziale Planowania i Rozwoju w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn .zm.) na adres: michal.babicki@marki.pl.

w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki

Środa, 25 maja 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa