rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji - zaproszenie

Na podstawie uchwały nr XXXV/246/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 18.00  w siedzibie Urzędu Miasta Marki (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, Sala Obrad), zwołuje VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji (dalej: Komitetu) z następującym porządkiem obrad:

  1. Omówienie harmonogramu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026.
  2. Przedstawienie raportów z działań konsultacyjnych w ramach projektu Liderzy Konsultacji Społecznych.
  3. Informacja o naborze uzupełniającym członków Komitetu.
  4. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Raporty z konsultacji na stronie www.marki.pl

 

Poniedziałek, 17 lutego 2020

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa