rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nabór na uzupełnienie Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji współpracuje z naszym samorządem nad opracowywaniem i wdrażaniem Programów Rewitalizacji Miasta. Stanowi on forum dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, opiniuje i doradza.  Zasiadają w nim przedstawiciele środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz mieszkańcy. Chcielibyśmy wzmocnić obecność tej ostatniej grupy. W czwartek, 21 maja, ogłosiliśmy nabór uzupełniający. Zgłoszenia kandydatów można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres michal.babicki@marki.pl lub złożenie go w wersji papierowej w terminie do 11.06.2020 do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta. Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, nazwiska nowych członków zostaną wylosowane. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, a za udział w jego posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie. Zapraszamy – zgodnie z hasłem Marki.Włączsię

Piątek, 22 maja 2020

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa