rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyniki naboru uzupełniającego skład Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji współpracuje z naszym samorządem w zakresie opracowywania i wdrażania działań rewitalizacyjnych na terenie naszego miasta. Stanowi on forum dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, opiniuje i doradza.  Zasiadają w nim przedstawiciele środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz mieszkańcy. W dniu 22 maja br. chcąc wzmocnić głos mieszkańców w KR ogłosiliśmy nabór uzupełniający przeznaczony dla tej grupy interesariuszy. W przeprowadzonym naborze niestety nie zgłosili się kandydaci na członków KR.  Pomimo tego dalej chcemy wzmocnić głos mieszkańców w opiniowaniu działań rewitalizacyjnych na terenie miasta, stąd po wakacjach planujemy ogłoszenie kolejnego naboru kandydatów do KR.

Poniedziałek, 29 czerwca 2020

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa