rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Karty zgłoszenia projektów do lokalnego programu rewitalizacji Gminy Miasta Marki

Karty zgłoszenia projektów do lokalnego programu rewitalizacji Gminy Miasta Marki  w ramach tworzenia LPR na lata 2016-2025

Miasto Marki przystąpiło do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane w wybranej części Miasta.

W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces tworzenia dokumentu, po przez pozycje projektów, które miałby służyć rewitalizacji na terenie naszego miasta.

Zachęcamy Państwa do składania propozycji poprzez wypełnienie kart udostępnionych w wersji zamkniętej oraz w wersji edytowalnej.

Wypełnione karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2015 można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki albo pocztą elektroniczną na adres michal.babicki@marki.pl

Państwa  propozycje pozwolą na przygotowanie listy projektów oraz przygotowanie Programu Rewitalizacji możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

karta zgloszenia projektu (.doc)

karta zgloszenia projektu (.pdf)

 

Poniedziałek, 8 sierpnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa