rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zachęcamy do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacyjnego.

Szanowni Państwo,

Miasto Marki przystąpiło do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane w wybranej części Miasta.

W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace Komitetu Rewitalizacyjnego. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Miasta.

Zapraszam przedstawicieli Rady Miasta, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego Marek, a także wszystkich zainteresowanych, w tym szczególności mieszkańców naszego miasta do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacyjnego.           

Więcej informacji w załączonym pliku.

 

Środa, 5 października 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa