rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zaproszenie na warsztaty diagnostyczne w ramach LPR na lata 2016-2025

Burmistrz Miasta Marki zaprasza mieszkańców miasta Marki, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na serię warsztatów dotyczących działań zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025. Warsztaty stanowią zaproszenie dla przedstawicieli lokalnej społeczności do włączenia się w proces wyznaczenia i zrewitalizowania zdegradowanej części Naszego Miasta. W ramach spotkań między innymi zostaną omówione: metodologia tworzenia Programu, dobre praktyki rewitalizacyjne oraz tryb zgłaszania propozycji zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki.

RAMOWE PROGRAMY WARSZTATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Warsztaty nr 1

Dzień: 30 czerwca
Liczba uczestników: 12-15 osób
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A).

Godzina

Punkt programu

 

17.00

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki warsztatów

17.15 – 18.15

Czym jest rewitalizacja

 • cele i zadania rewitalizacji
 • obowiązujące przepisy
 • udział interesariuszy w procesie rewitalizacji
 • studium przypadku: wyznaczenie obszaru kryzysowego i poprowadzenie dla niego ścieżki wyjścia z sytuacji kryzysowej.

18.15-18.30

Przerwa

18.30-19.30

Obszary kryzysowe na terenie miasta Marki

 • uczestnicy warsztatów pod kierunkiem moderatora wskażą, które obszary miasta, w ich opinii, można określić mianem zdegradowanych:
 • uczestnicy warsztatów pod kierunkiem moderatora wskażą najważniejsze problemy, które proces rewitalizacji ma we wskazanych obszarach rozwiązać

19.30-19-45

Przerwa

19.45-20.45

Analiza SWOT wybranego obszaru/obszarów uczestnicy wybiorą jeden ze wskazanych wcześniej obszarów i przeprowadzą dla niego analizę SWOT (w zakresie podstawowym czyli wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

20.45-21.00

Podsumowanie warsztatów -  podsumowanie wykonanych prac i wyjaśnienie uczestnikom jak wyniki spotkania zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki

 

Warsztaty nr 2

Dzień: 5 lipca 2016
Liczba uczestników: 12-15 osób
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A).

Godzina

Punkt programu

 

17.00

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki warsztatów

17.15 – 18.15

Czym jest rewitalizacja

 • cele i zadania rewitalizacji
 • obowiązujące przepisy
 • udział interesariuszy w procesie rewitalizacji
 • studium przypadku: wyznaczenie obszaru kryzysowego i poprowadzenie dla niego ścieżki wyjścia z sytuacji kryzysowej.

18.15-18.30

Przerwa

18.30-19.30

Obszary kryzysowe na terenie miasta Marki

 • uczestnicy warsztatów pod kierunkiem moderatora wskażą, które obszary miasta, w ich opinii, można określić mianem zdegradowanych:
 • uczestnicy warsztatów pod kierunkiem moderatora wskażą najważniejsze problemy, które proces rewitalizacji ma we wskazanych obszarach rozwiązać

19.30-19-45

Przerwa

19.45-20.45

Analiza SWOT wybranego obszaru/obszarów uczestnicy wybiorą jeden ze wskazanych wcześniej obszarów i przeprowadzą dla niego analizę SWOT (w zakresie podstawowym czyli wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

20.45-21.00

Podsumowanie warsztatów -  podsumowanie wykonanych prac i wyjaśnienie uczestnikom jak wyniki spotkania zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki

Warsztaty nr 3

Dzień: 12 lipca 2016
Liczba uczestników: 12-15 osób
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A).

Godzina

Punkt programu

17.00

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki warsztatów

17.15 – 18.00

Spacer studyjny (obserwacje) po terenie wskazanym na etapie wcześniejszych prac jako obszar zdegradowany (w przypadku złej pogody spacer będzie miał charakter wirtualny – prezentacja zdjęć z terenu na którym zaplanowano spacer)

18.00-18.15

Przerwa

18.15-19.15

Krótka prezentacja wyników prac już zrealizowanych na etapach opracowywania Programu Rewitalizacji do czasu prowadzenia warsztatów (diagnoza, delimitacja obszaru rewitalizowanego, analiza SWOT) jako wprowadzenie do zadań warsztatów nr 3

Podsumowanie spaceru – identyfikacja potrzeb obszaru wskazanego do rewitalizacji w formie dyskusji panelowej.  Podzieleni na 4 zespoły (w każdym po 3-4 osoby) uczestnicy warsztatów budują swoją wizję terenu zrewitalizowanego.

19.15-19.30

Przerwa

19.30-20.15

Prezentacja wizji terenu zrewitalizowanego wypracowana w zespołach

20.15-20.20

Przerwa

20.20-20.45

Karta projektu – narzędzie zgłaszania propozycji zadań do programu rewitalizacji – omówienie zasad składania propozycji zadań do  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025

20.45-21.00

Podsumowanie warsztatów - podsumowanie wykonanych prac
i wyjaśnienie uczestnikom jak wyniki spotkania zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki

Warsztaty nr 4

Dzień: 13 lipca 2016
Liczba uczestników: 12-15 osób
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A).

Godzina

Punkt programu

17.00

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki warsztatów

17.15 – 18.00

Spacer studyjny (obserwacje) po terenie wskazanym na etapie wcześniejszych prac jako obszar zdegradowany (w przypadku złej pogody spacer będzie miał charakter wirtualny – prezentacja zdjęć z terenu na którym zaplanowano spacer)

18.00-18.15

Przerwa

18.15-19.15

Krótka prezentacja wyników prac już zrealizowanych na etapach opracowywania Programu Rewitalizacji do czasu prowadzenia warsztatów (diagnoza, delimitacja obszaru rewitalizowanego, analiza SWOT) jako wprowadzenie do zadań warsztatów nr 3

Podsumowanie spaceru – identyfikacja potrzeb obszaru wskazanego do rewitalizacji w formie dyskusji panelowej.  Podzieleni na 4 zespoły (w każdym po 3-4 osoby) uczestnicy warsztatów budują swoją wizję terenu zrewitalizowanego.

19.15-19.30

Przerwa

19.30-20.15

Prezentacja wizji terenu zrewitalizowanego wypracowana w zespołach

20.15-20.20

Przerwa

20.20-20.45

Karta projektu – narzędzie zgłaszania propozycji zadań do programu rewitalizacji – omówienie zasad składania propozycji zadań do  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025

20.45-21.00

Podsumowanie warsztatów - podsumowanie wykonanych prac i wyjaśnienie uczestnikom jak wyniki spotkania zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki

 

Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład w rozwój Naszego Miasta.

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa