rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ankieta diagnostyczna w ramach tworzenia LPR na lata 2016-2025

Miasto Marki przystąpiło do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane w wybranej części Miasta.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety diagnostycznej (https://docs.google.com/forms/d/1ZW6c-nuUolL9iN5APUWKER7kaUzDQtLV7ROy53NbflY/viewform), której wyniki zostaną wykorzystane przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji. Obszar ten, to teren miasta, gdzie występuje  koncentracja problemów społecznych, a jednocześnie mają miejsce inne negatywne zjawiska związane np. ze stanem infrastruktury, czy środowiska.

Ankietę można wypełniać elektronicznie do dnia 08.07.2016.

Poznanie Państwa opinii w kwestii potrzeb rewitalizacyjnych wybranych obszarów naszego Miasta pozwoli na przygotowanie Programu Rewitalizacji możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa