rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”

Miasto Marki przystąpiło do konsultacji projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025” (LPRGMM), który jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej, zainicjowanym przez Radę gminy i opracowanym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji poprzez uczestnictwo w konsultacjach projektu LPRGMM .

Dokument dostępny jest na stronie www.marki.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.marki.pl, oraz na stronie www.rewitalizacja.marki.pl a także w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - pokój 18).

Uwagi można zgłaszać od 8 listopada 2016r. do 17 listopada 2016r.

W ramach konsultacji przewidziano następujące formy:

  • zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Wydział Planowania i Rozwoju, Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem: Konsultacje LPRGMM;
  • zbieranie uwag w formie elektronicznej na adres: tomasz.jakobczak@marki.pl (tytuł e-maila Konsultacje LPRGMM);
  • przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla mieszkańców:
    • Warsztaty nr 1: termin: 16 listopada 2016r. godz. 18:00-21:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A);
    • Warsztaty nr 2: termin: 17 listopada 2016r. godz. 18:00-21:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach im. Pomnik Zwycięstwa 1920r. ul. Pomnikowa 21, 05-260 Marki  (Sala nr 1).
  • zbieranie uwag ustnych (podczas spotkania oraz w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki ‑ p.18, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach).

Zapraszamy mieszkańców Marek, przedstawicieli Rady Miasta, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

lprgmm_na_lata_20162025_do_konsultacji.pdf

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/karta_konsultacji_lprgmm.doc

 

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa