rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Warsztaty konsultacyjne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Warsztaty konsultacyjne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025

Burmistrz Miasta Marki zaprasza mieszkańców miasta Marki, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na serię warsztatów, których celem jest skonsultowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025. Warsztaty stanowią zaproszenie dla przedstawicieli lokalnej społeczności do włączenia się w proces wyznaczenia i zrewitalizowania zdegradowanej części Naszego Miasta. W ramach spotkań między innymi zostaną omówione: wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych, charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek, zadania przewidziane do zrealizowania w programie oraz projekty komplementarne wobec zadań programu.

RAMOWE PROGRAMY WARSZTATÓW KONSULATACYJNYCH

Warsztaty nr 1

Dzień: 16 listopada 2016 r.

Liczba uczestników: 12-15 osób

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II,

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach (Sala A).

Godzina

Punkt programu

 

18.00 - 18.15

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki warsztatów

18.16 – 19.15

Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych:

 • ·         omówienie metodologii badania;
 • ·         przedstawienie wniosków w kontekście wyznaczenia obszarów zdegradowanych.

Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek:

 • ·         wskazanie zakresów obszarów rewitalizacji;
 • ·         pytania uczestników warsztatów.

19.16-19.30

Przerwa

19.31-20.45

Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025

 • ·         omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu;
 • ·         dyskusja z uczestnikami warsztatów.

Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025:

 • ·         omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu;
 • ·         pytania uczestników warsztatów.

20.46-21.00

Podsumowanie warsztatów:

 • ·         podsumowanie warsztatów i zebranie uwag uczestników celem ewentualnego wprowadzenia ich do programu.

 

Warsztaty nr 2

Dzień: 17 listopada 2016 r.

Liczba uczestników: 12-15 osób

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach im. Pomnik Zwycięstwa 1920r.

ul. Pomnikowa 21, 05-260 Marki  (Sala nr 1)

 

Godzina

Punkt programu

 

18.00 - 18.15

Przywitanie uczestników:

 • ·         wprowadzenie do tematyki warsztatów.

18.16 – 19.15

Wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych:

 • ·         omówienie metodologii badania;
 • ·         przedstawienie wniosków w kontekście wyznaczenia obszarów zdegradowanych.

Charakterystyka obszarów rewitalizacji na terenie Marek:

 • ·         wskazanie zakresów obszarów rewitalizacji;
 • ·         pytania uczestników warsztatów.

19.16-19.30

Przerwa

19.31-20.45

Zadania w ramach LPRGMM na lata 2016-2025

 • ·         omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu;
 • ·         dyskusja z uczestnikami warsztatów.

Projekty komplementarne wobec LPRGMM na lata 2016-2025:

 • ·         omówienie poszczególnych zadań zgłoszonych do programu;
 • ·         pytania uczestników warsztatów.

20.46-21.00

Podsumowanie warsztatów:

 • ·         podsumowanie warsztatów i zebranie uwag uczestników celem ewentualnego wprowadzenia ich do programu.

 

Każdy mieszkaniec może włączyć się w proces zmian w Naszym Mieście.

 

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa