rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyniki konsultacji społecznych projektu LPRGMM na lata 2016-2025

Miasto Marki zakończyło fazę konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”. W ramach konsultacji zbierano uwagi w formie papierowej i elektronicznej oraz w dniach 16 i 17 listopada 2016r. przeprowadzono warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Marek, przedstawiciele Rady Miasta, organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów gospodarczych.

Wszystkie zgłoszone uwagi zawiera Zarządzenie nr 0050.186.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016- 2025.

Treść zarządzenia:

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/px_00501862016.pdf

 

Poniedziałek, 28 listopada 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa